Soutěžní disciplíny

Westernové ježdění

Westernové ježdění - tvrdá práce s dobytkem, toulačka lesem, nebo zlatem zdobené sedlo a načančané jezdkyně na vypulírovaných koních? Ač značně různorodé podoby jednoho jezdeckého odvětví, všechny mají společný základ. Snad právě tato různorodost je zdrojem stále širší obliby westernového stylu i u nás.

Chcete-li se s koněm účastnit westernových soutěží, je vhodné znát dobře pravidla, kterými se dané soutěže řídí, abyste se vyvarovali zbytečných chyb a nepříjemných překvapení - a to i tehdy, jedná-li se o neoficiální závody (např. JUJU).

Westernové soutěže v České republice pořádá celá řada organizací. Nejstarší sportovní organizací, zabývající se westernovým sportem u nás, je Western Riding Club České Republiky (WRC ČR), jehož pravidla vychází z pravidel American Quarter Horse Association (AQHA), pravidla pro cutting pak od National Cutting Horse Association (NCHA). Pravidla pro reining bývala pro potřeby WRC ČR přebírána od National Reining Horse Association (NRHA), nyní jsou sjednocena s AQHA.

Pod hlavičkou České jezdecké federace (ČJF) se jezdí reining podle pravidel Federation Equestre Internationale (FEI).

Aby v tom byl ještě větší zmatek, tak se i u nás můžeme setkat se závody oficiálně uznanými zahraničními organizacemi, které se pak jedou podle pravidel dané organizace, reiningové závody pod NRHA, nebo soutěže pro koně jednotlivých amerických plemen - např. soutěž pro registrované quarter horse podle pravidel AQHA apod. Pro uklidnění dodám, že podstata disciplíny zůstává vždy stejná, největší rozdíly jsou ve vypsaných úlohách - pokud je vypsána např. "úloha #2", je nutné si pro její naučení vybrat ta správná a aktuální pravidla.

Pro účast na většině závodů je také nutné mít vyřízené členství v dané sportovní nebo chovatelské organizaci, případně vlastnit potřebnou licenci (týká se jezdce i koně).

Přehled základních westernových disciplín

  • REINING - tato soutěž patří k nejobtížnějším a zároveň také k nejpopulárnějším disciplínám westernového ježdění. Kůň s jezdcem předvádí úlohu s prvky přiježděnosti, kterými jsou - malé pomalé kruhy a velké rychlé kruhy v cvalovém tempu, letmé přeskoky, spiny (rychlý obrat okolo vnitřní zadní nohy, přičemž přední nohy se překračují v klusovém tempu), sliding stop (klouzavé zastavení z rychlého cvalu), roll back (rychlý obrat na zadních nohách s následným nacváláním) a couvání. Všechny cviky musejí být prováděny s naprostou kontrolou koně a přesně tak, jak je popisuje daný pattern. Celá úloha pak musí být provedena v přiměřeném tempu a bez výrazných pomůcek. Kůň musí dobře komunikovat s jezdcem a nechat se kontrolovat doslova na každém kroku. Reining je první westernovou disciplínou zařazenou do programu olympijských her.
  • WESTERN PLEASURE - v této disciplíně se hodnotí celá dvojice - jezdec a kůň. Rozhodující je kvalita chodů, způsob předvedení a výraz koně, který se společně s jezdcem prezentuje v kroku, klusu a cvalu. Provedení chodů je pomalé, ve velmi zkráceném klusu a uvolněném cvalu. Dobře přiježděný kůň pracuje na jemném, skoro neznatelném přilnutí, takže působí dojmem naprosté pohody mezi jezdcem a koněm a v pravém slova smyslu je to ježdění pro radost.
  • WESTERN HORSEMANSHIP - tato disciplína se skládá ze dvou částí - ze samostatné úlohy a z Rail Work ve formě Pleasure úlohy. Hodnocen je pouze jezdec - jeho vzhled, chování, sed, používání pomůcek a celkový přístup ke koni. Kůň musí reagovat na velmi jemné pomůcky a předvést požadovanou úlohu co nejpřesněji. Úloha je vypisována rozhodčím nejméně jednu hodinu před začátkem soutěže.
  • TRAIL - v této disciplíně musí kůň překonávat různé druhy překážek, které simulují terénní nerovnosti. Hodnotí se stylové zvládnutí překážky za jisté rychlosti, ale při zachování opatrnosti. Úkolem jezdce s dobře přiježděným a ovladatelným koněm je předvést např. průjezd brankou, přechod můstku, přenášení břemene, překračování kavalet, ustupování bokem, otočení ve čtverci. Součástí je i couvání a předvádí se krok, klus a cval. Rozhodčí hodnotí přesnost a plynulost provedení. Každá překážka je hodnocena samostatně a vítězí ten, kdo má nejnižší počet trestných bodů. Pro trail není stanoven časový limit.
  • WESTERN RIDING - zde se předvádí dobře přiježděný a pracující kovbojský kůň, který je schopen překonávat kavalety, chodit v klidu na volných otěžích v kroku, klusu a cvalu. V pomalejším tempu je vyžadováno předvedení letmého přeskoku bez výraznějšího zdvihu. Dvojice se předvádí ve třech úlohách, daných pravidly. V každé úloze jsou kavalety, letmé přeskoky, zastavení ze cvalu a couvání.
  • SUPERHORSE - tato disciplína je souhrnem disciplín Trail, Reining, Western Pleasure, Western Riding. Již to naznačuje obtížnost soutěže a nutnou všestrannost koně i jezdce. Oprávněni ke startu v této disciplíně jsou 4 letí a starší koně. Předvedení koně je zásadně jednoručním vedením a na páce.
  • BARREL RACING – rychlostní závod, jehož trať vede po trojúhelníkové dráze, kde se jezdec s koněm otáčí kolem tří barelů. Poražení barelu se penalizuje 5 trestnými vteřinami. Díky elektronické časomíře se měří na tisíciny vteřiny. Jede se buď jedno nebo dvě kola, přičemž se započítává lepší dosažený čas.
  • POLE BENDING – rychlostní disciplína jejíž dráha vede mezi šesti tyčemi. Po startu jezdec dojede na konec dráhy, projede slalom, otočí se kolem poslední tyče a ještě jednou se "proplete" mezi tyčemi. Teprve potom může pobídnout koně k závěrečnému trysku. Shození tyče se penalizuje 5ti trestnými vteřinami, za nedodržení daného kurzu je diskvalifikace.
  • SHOWMANSHIP AT HALTER - soutěž je přístupná pouze pro mládež a amatéry a hodnotí se zde schopnost soutěžícího předvést koně na ohlávce. Kůň je pouze rekvizitou. Ideálně předvedený výkon je proveden sebejistým, upraveně oblečeným soutěžícím, vedoucím pěstěného koně v dobrém stavu, ochotně reagujícího tak, aby mohl rychle, hladce a přesně provést požadovanou úlohu. Soutěžící předvádí koně v kroku a klusu, hodnoceno je chování a pozornost koně, které spolu s celkovým estetickým dojmem určuje pořadí dvojice.