Připouštěcí smlouva

Připouštěcí smlouva pro připouštění hřebcem plemene Paint Horse SK WAR LEO JAC, SRP: 2968

Majitel hřebce: Ranč Mustang Veselíčko o.s. Osmek 368/49, Přerov 750 02

Majitel klisny:
…..................................................................................................................

  1. Připouštěny budou jen klisny, kterým byl proveden státem uznávaný výtěr a krevní testy.
  2. Majitel klisny zaručuje, že připouštěná klisna pochází ze zdravé stáje a že v této stáji žádná klisna v minulých dvou měsících nepotratila.
  3. Pokud majitel hřebce uzná za vhodné provést veterinární prohlídku klisny, může tak provést ve jménu a na účet majitele klisny.
  4. Majitel hřebce nepřebírá záruky za klisnu, popřípadě její hříbě.
  5. Poplatek za připouštění se hradí předem a všechny další vedlejší náklady (ustájení, veterinární úkony atd…) se hradí v hotovosti při odvozu klisny. Připouštěcí doklady a klisna budou vydány až po zaplacení a vyrovnání všech nákladů.
  6. Majitel hřebce zaručuje garanci narození živého hříběte: to znamená, že pokud klisna nezabřezne, zmetá nebo porodí hříbě, které se nedožije více než 24 hodin, bude v roce připouštění nebo v roce následujícím bez účtování připouštěcího poplatku opět připuštěna. Účtovat se budou pouze poplatky za veterinární vyšetření, zákroky a ustájení. Vrácení připouštěcího poplatku není možné!
  7. Místem vyplnění smlouvy pro obě strany zůstává místo ustájení hřebce.
  8. Připouštěcí sezona trvá od 1. února do 30. září kalendářního roku.
  9. Seznam klisen k připouštění viz. Strana číslo 2 této smlouvy.

Poplatek za ustájení klisny:
…..................................................................................................................
Rok připouštění:
…..................................................................................................................

Souhlasíme s podmínkami!

 
Datum:
…..................................................................................................................

 
Majitel hřebce
…..................................................................................................................

Majitel klisny
…..................................................................................................................

- 2 -

Jméno klisny:
…..................................................................................................................

Plemeno:
…..................................................................................................................

Datum narození:
…..................................................................................................................

Matka:
…..................................................................................................................

Otec:
…..................................................................................................................

Registrační číslo:
…..................................................................................................................

Připouštěcí poplatek:
…..................................................................................................................

 
 

Jméno klisny:
…..................................................................................................................

Plemeno:
…..................................................................................................................

Datum narození:
…..................................................................................................................

Matka:
…..................................................................................................................

Otec:
…..................................................................................................................

Registrační číslo:
…..................................................................................................................

Připouštěcí poplatek:
…..................................................................................................................