Obecné informace

Asociace amerického Painta (American Paint Horse Association, zkráceně APHA) byla založena v r. 1962, aby se stala registrem pro koně s kontrastním zbarvením bílé a tmavé barvy a s výraznou stavbou dobytkářského koně. Dnes je Paint vyhledávaným plemenem především pro svou vyrovnanou, pracovitou povahu a také všestrannost - zvládá nejen práci s dobytkem, ale i westernové disciplíny, parkury či dostihy.

Každý kůň tohoto plemene je nezaměnitelný originál, což je dáno různými typy zbarvení a množstvím barev a odznaků, které APHA registruje. Aby mohl být kůň zaregistrován v tzv. regular registry (základním registru) APHA, musí splňovat požadavky na aspoň minimální rozsah bílé barvy a aspoň jeden z jeho rodičů musí být u APHA registrován (donedávna platilo, že stačilo strakaté zbarvení a příslušnost rodičů u APHA, AQHA či Jockey Clubu).

Ovšem i kůň bez potřebných barevných odznaků může být u asociace zaregistrován jako tzv. solid paint bred. Potomstvo takových koní je u APHA registrováno bez problémů. Více najdete pod odkazem Pravidla.

APHA ovšem neregistruje jakéhokoli strakatého koně - rodiče registrovaného Painta musejí být zapsáni buď u APHA (vždy aspoň jeden z rodičů) nebo AQHA nebo musí jít o anglické plnokrevníky. Strakatí koně jiných plemen, ať už teplokrevníci, arabi či koně chladnokrevní a jejich kříženci, se u APHA neregistrují.

U nás počty Paintů rok od roku narůstají ( v r. 2006 bylo v ČR registrováno přes 400 koní) a Paint Horse Club ČR je jednou z mezinárodních poboček APHA.