Barvy

Názvosloví barev se u amerických asociací liší od českého, proto pozor při určování barvy na žádostech o registraci.

 • bay [bej]: trup světlehnědý přes rezavou až k rezavohnědé; hříva a ocas černé, obvykle černé nohy. Většinou je totožný s českým světlým hnědákem.
 • black [blek]: trup sytě černý bez světlejších oblastí; ocas a hříva rovněž černé. V češtině označován jako vraník.
 • brown [braun]: trup tmavě hnědý až černý se světlejšími místy kolem huby, očí, na slabinách a vnitřní straně stehen; hříva ocas černé. V českém názvosloví označen jako tmavý hnědák.
 • sorrel [sorel]: trup rezavý až s měděným nádechem; hříva a ocas obvykle stejné barvy jako trup, ale může být se světlejším odstínem. Česky ryzák.
 • chestnut [česnat]: trup tmavě rezavý až hnědorezavý (játrová barva); hříva a ocas stejné barvy, mohou být světlejší. Přibližně odpovídá tmavým ryzákům u nás. Dnes už se tímto termínem označuje i barva sorrel, která je považována jen za světlejší variantu chestnut.
 • dun [dan]: trup zlatavý nebo nažloutlý; hříva a ocas jsou černé nebo hnědé. Mají úhoří pruh a obvykle zebrování nohou nebo oslí kříž na kohoutku. Čeština nemá ekvivalent.
 • red dun [red dan]: obdoba barvy dun s červeným nádechem. Hříva a ocas jsou rezavé nebo i se světlými žíněmi, někdy i bílé nebo smíšené. Opět má rezavý úhoří pruh a pruhování nohou i kříž na kohoutku. Opět nemáme český ekvivalent.
 • grullo [grulo]: trup má kouřové nebo myší zabarvení. Nejedná se o směs černých a bílých chlupů – každý chlup musí být šedý; hříva a ocas černé. Běžný je úhoří pruh a černé nohy.
 • buckskin [bakskin]: trup je žlutý nebo zlatavý, pískový až s šedým nádechem; hříva a ocas černé stejně jako nohy. Mohou a nemusí mít úhoří pruh. Česky označujeme jako plaváka.
 • palomino [palomino]: zlatožlutá až světle žlutá barva trupu, ocas a hříva bílé. Nemají úhoří pruh. U nás se občas označují jako izabely.
 • gray [grej]: na trupu je směs bílých chlupů s chlupy jiné barvy. Tito koně se často rodí úplně nebo částečně tmaví a s věkem světlají. Česky jim říkáme vybělující bělouši.
 • red roan [red roun]: více či méně jednotná směsice bílých a rezavých chlupů na velké části trupu, přičemž tito koně jsou většinou tmavě rezaví na hlavě a nohách.
 • blue roan [blu roun]: více či méně jednotná směsice bílých a černých chlupů na většině trupu, obvykle tmavší na hlavě a nohách. Příměs rezavých chlupů není na závadu.
 • bay roan [bej roun]: více či méně jednolitá směs bílých chlupů, barva trupu sahá od rezavé k rezavohnědé, hříva a ocas jsou černé, stejně jako nohy. Všechny barvy roan patří k nevybělujícím běloušům.
 • cremello [kremelo]: trup, ocas i hříva jsou smetanové nebo téměř bílé na růžové kůži. Oči jsou modré nebo bezbarvé. Odznaky jsou téměř nezjistitelné.
 • perlino [perlino]: trup smetanový nebo téměř bílý; nohy, ocas a hříva světle rezavé nebo světlehnědé. Kůže růžová nebo šedá, oči modré nebo bezbarvé.

Odznaky

I když žádost o registraci Painta nevyžaduje slovní popis odznaků, možná ho uvítáte pro jiné účely.

 • star – hvězda; v podstatě jakákoli bílá skvrna na čele, ať už pravidelná (regular) nebo nepravidelná (irregular)
 • snip – šňupka; bílá skrvna, obvykle mezi na nose mezi nozdrami.
 • strip – nosní proužek; podlouhlá bílá skvrna směřující od čela kolmo dolů k nosu. Může být propojen s hvězdou na čele (značíme jako star and strip) nebo přecházet do šňupky (strip and snip) nebo dokonce spojovat hvězdu se šňupkou (star, strip and snip). Je-li přerušovaný, můžeme doplnit jeho anglické označení na disconnected strip.
 • race – řidší výraz pro označení velmi nepravidelného nosního proužku, který uhýbá stranou
 • blaze – lysina; obvykle se jedná o pravidelný, stejně široký pruh bílé barvy od čela až po nos. Postrádá-li souměrnost, značíme jako irregular.
 • bald – lucerna; je to vlastně velmi široká lysina sahající až k očím nebo i přes ně, přes nozdry a často zasahuje i na spodní pysk.
 • apron – lucerna; je to označení pro extra širokou lucernu, sahající hodně přes oči, často až k uším, a přes celou hubu. Při výskytu luceren typu bald i apron jsou poměrně časté i modré nebo bílé oči.

Může se stát, že se objeví souvislá plocha nebo menší skvrnky na hubě koně. V dokladech je pak můžeme označit jako (irregular) spots on muzzle nebo je blíže specifikovat jako spots on upper/lower lip podle toho, zda se vyskytují na horním nebo dolním pysku.

 • heels – patka; obvykle se jedná o malou skvrnku/-y nad kopytní patkou. Popisujeme jako spot/-s on heel
 • coronet – korunka; úzký rovnoměrný pásek na kopytní korunce (obvykle cca 1-2 cm vysoký)
 • half pastern – půl spěnky; bílá barva sahá do poloviny spěnky (asi 4-5 cm vysoko, podle délky spěnky)
 • pastern – spěnka; bílá sahá po spěnkový kloub.
 • ankle – spěnka; bílá překrývá i spěnkový kloub
 • sock – ponožka; bílá barva dostupuje do poloviny holení
 • stocking – podkolenky; na předních nohách sahá bílá až ke „kolenům“, na zadních až k hleznům. Pokud jde bílá barva ještě výš, značíme jako extending stocking nebo high stocking.

Odznaky na nohou se ale málokdy vyskytují v ideální podobě, často jsou někde „mezi“ dvěma rozhraními, jinak vysoké na vnitřní, jinak na vnější straně. Popište je podle nejlepšího svědomí podle hranice, která po obvodu převažuje, a raději udělejte pro příslušnou asociaci detailní obrázek navíc.
Dobře si všímejte, kterou nohu právě popisujete, abyste je nezaměnili. V takovém případě si totiž asociace vyžádají vaše potvrzení o správnosti popisu nebo další fotografie a proces registrace se protahuje o další měsíce. Takže : right front = pravá přední; left front = levá přední; hind right = pravá zadní; hind left = levá zadní.